JPK dla mikro przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 roku czynni podatnicy VAT będący mikro przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),  będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT przy użyciu programów komputerowych i przesyłania pliku JPK_VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, od 1 lipca 2018 roku wszyscy mikro przedsiębiorcy obowiązani będą do przekazywania na żądanie organów podatkowych raportów w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego  ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

Czym właściwie jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego przetwarzanie.

Obecnie wprowadzonych zostało siedem struktur, które obejmują: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów. Należy oczekiwać, że z czasem istniejące struktury będą modyfikowane, a także wprowadzane będą zupełnie nowe struktury.

Od kiedy należy przesyłać dane w formacie JPK?

Obowiązki w zakresie przekazywania stosownych danych w formacie JPK można podzielić na dwa obszary:

  • Przesyłania danych w formacie JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej;
  • Comiesięczne przekazanie danych w formacie JPK bez wezwania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Przekazywanie danych w formacie JPK comiesięcznie, bez wezwania organów podatkowych, obejmuje wyłącznie ewidencję zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) i obowiązuje:

  • od 1 lipca 2016 r. - duże firmy
  • od 1 stycznia 2017 r. - małe i średnie firmy
  • od 1 stycznia 2018 r. - mikro przedsiębiorstwa

Natomiast przekazywanie danych w formacie JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej dotyczy pozostałych struktur JPK i obowiązuje:

  • od 1 lipca 2016 r. - duże firmy
  • od 1 lipca 2018 r. - mikro, małe i średnie firmy

Jakie grożą kary za opóźnienia w przekazaniu JPK lub zawarcia w plikach nieprawdziwych danych?

Wysokość sankcji uzależniona jest od zakwalifikowania czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe oraz od okoliczności danej sprawy.
Podstawową karą za nieprzekazanie JPK może być kara porządkowa, której maksymalna wysokość wynosi 2.800 zł (na podstawie art. 262 § 1 pkt 2. Ordynacji Podatkowej).

Innym rodzajem kary może być nałożenie na osobę odpowiedzialną w firmie za raportowanie w formie JPK kary grzywny, która uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby karanej - na tej podstawie ustala się wysokość i liczbę tzw. stawek dziennych, a jej maksymalna wysokość wynosi 17 769 600 zł (na podstawie art. 83 Kodeksu Karnego Skarbowego).

Natomiast w przypadku "mniejszych" naruszeń, organy mogą uznać dane zdarzenie za wykroczenie skarbowe i ukarać daną osobę jedynie mandatem.

W jaki sposób przesyłać pliki JPK?

Istnieją dwie możliwości wysyłania plików JPK przez firmy:

  • bezpośrednio z programów finansowo – księgowych przy wykorzystaniu specjalnego protokołu;
  • ręcznie, przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanej na Portalu Ministerstwa Finansów bramki;

W naszym biurze rachunkowym wykorzystujemy programy finansowo – księgowe umożliwiające generowanie i wysyłanie w imieniu naszych Klientów danych w postaci plików JPK.

Dlatego jeżeli pliki JPK spędzają Państwu sen z powiek – zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za comiesięczne przygotowywanie danych z ewidencji VAT i przekazywanie ich w imieniu firm naszych Klientów.

 

Powrót do aktualności

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

EZ TAX BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA

ul. Calineczki 43 (Białołęka)
03-289 Warszawa

tel.: +48 512 575 769
e-mail: biuro@eztax.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 9.00-17.00
(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)