Ważne terminy - listopad

Szanowni Państwo, przypominamy o zbliżających się ważnych terminach:

7.11.2017 (wtorek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.11.2017 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2017 r.

15.11.2017 (środa)

 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2017 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

20.11.2017 (poniedziałek)

 • wpłata za październik 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2017 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2017 r.

27.11.2017 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

 

Powrót do aktualności

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

EZ TAX BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA

ul. Calineczki 43 (Białołęka)
03-289 Warszawa

tel.: +48 512 575 769
e-mail: biuro@eztax.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 9.00-17.00
(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)