Co robić, gdy dostałeś pismo od komornika

Co robić, gdy dostałeś pismo od komornika

Pismo od komornika nie jest wcale taką rzadkością – pominięte zapłaty sprzed wielu lat, które wraz z odsetkami urastają do wysokich kwot, niezapłacone alimenty i inne problemy finansowe, które w końcu wracają do nas ze zdwojoną siłą. Co zrobić, gdy otrzymamy pismo od komornika? Jak poradzić sobie z egzekucją, jaką wysokość wynagrodzenia może zająć wierzyciel i do kogo zwrócić się po pomoc?

Pismo od komornika – porady od profesjonalisty

Pamiętaj o tym, że pismo od komornika oznacza, że zostało nie tylko wszczęte wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, ale prawdopodobnie zostały wszczęte już czynności komornicze z nakazem zapłaty wydane przez sąd. W tej sytuacji możesz skorzystać z naszych wskazówek, które zaraz opiszemy bądź zwrócić się o profesjonalne doradztwo. Każda sprawa jest inna i jeśli nie jesteś pewien, jak najlepiej zadbać o swoje interesy, jak postąpić zgodnie z literą prawa, zwróć się do nas po pomoc. Doświadczeni księgowi i radcy prawni będą wiedzieli, jak rozwiązać twój problem.

Pismo od komornika sądowego

Komornik ma obowiązek poinformowania dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. List, który jednak masz już w dłoniach jest prawdopodobnie orzeczeniem sądu, czyli tytułem wykonawczym. Na nim znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje takie jak wysokość zadłużenia, dane wierzyciela oraz wyrok sądu. Nakaz zapłaty jest wydawany bez udziału stron na niejawnych posiedzeniach. 

Jeśli odebrałeś już pierwszy list, możesz złożyć zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty bądź wyrokowi zaocznemu. Termin odpowiedzi na pismo przez komornika będzie zależny od wielu aspektów. Ważniejsze są jednak terminy, których sami musimy przestrzegać – w ciągu 14 dni mamy prawo złożyć sprzeciw, jeśli występują ku temu ważne przesłanki. Wiele spraw jest przedawnionych, dlatego warto sprawdzić, czy tytuł wykonawczy rzeczywiście jest prawomocny.

Pismo od komornika a zajęcie wierzytelności

Prawo nie określa, jak długo komornik może prowadzić egzekucję ani jak szybko powinna ona postępować. W praktyce działanie komornika jest zależne od ilości danych, jakie posiada na temat osoby zadłużonej takich jak miejsce zatrudnienia, rachunek bankowy itd. Pismo od komornika o wyjawienie majątku oznacza, że nie jest on w stanie na własną rękę uzyskać tych informacji i jesteśmy zobowiązani ujawnić te dane.

Zazwyczaj komornik prowadzi swoje działania do czasu, aż ściągnie całą należność, niekiedy nawet do śmierci dłużnika. Zdarza się, że postępowanie zostaje umorzone, jednak są to rzadkie przypadki.

Pismo od komornika do pracodawcy

U każdego pracodawcy może pojawić się pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia lub wierzytelności. W takiej sytuacji należy odpowiedzieć komornikowi, wskazując stanowisko, wynagrodzenie, staż pracy, warunki umowy (okres trwania). Jeśli pozostawimy list bez żadnych działań z naszej strony, będą czekały nas przykre konsekwencje – odpowiedź na pismo od komornika należy przesłać do 7 dni od jego odebrania. Pracodawca jest także zobowiązany wyliczyć kwoty, jakie przekaże na konto komornika – powinien odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy. 

Jako pracownicy powinniśmy wiedzieć, że komornik ma prawo zająć do 50% wynagrodzenia bądź do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych. Te przepisy dotyczą jednak umów o pracę – w przypadku umów o dzieło lub zlecenie komornik może zająć 100% wynagrodzenia. 

Co może zająć komornik

Jak wiemy, komornik może zająć wynagrodzenie z umowy o pracę oraz umów o dzieło i zlecenie. Ponadto jeśli otrzymujemy już emeryturę, według przepisów możemy zachować 75% kwoty minimalnej emerytury z wyjątkiem długów alimentacyjnych, kiedy wierzycielowi przysługuje 100% emerytury. 

Komornik może zablokować rachunek bankowy, pobierając z niego środki na pokrycie długu – musi on zostawić 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia na naszym koncie. 

Egzekucja z nieruchomości wzbudza ogromne emocje, jednak prawo wskazuje, że na wniosek wierzyciela, komornik ma prawo zająć wszystkie ruchomości. Wyjątek stanowią jedynie ruchomości znajdujące się we władaniu osoby trzeciej, które może zająć po jej zgodzie oraz wtedy, gdy otrzyma „niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte nieruchomości nie stanowią własności dłużnika.” Komornik może zająć również nieruchomości nawet wtedy, gdy dłużnik jest jedynie współwłaścicielem. 

Czego komornik nie może zająć? Z pewnością urządzeń domowych, niezbędnych ubrań, żywności, opału oraz niektórych zwierząt. Nie może również zabrać wybranych świadczeń takich jak Rodzina 500+, świadczeń rodzinnych, z opieki społecznej czy wychowawczych. 

Co dzieje się w sytuacji, gdy komornik nie ma z czego ściągnąć zadłużeń? Może umorzyć postępowanie, jednak nie oznacza to umorzenie długu. W ciągu 10 kolejnych lat może ponownie wszcząć egzekucję. 

Pismo od komornika o zakończeniu egzekucji

Jeśli wszystkie postanowienia wynikające z tytułu wykonawczego zostaną wypełnione, dochodzi do zakończenia egzekucji. Komornik wydaje wtedy zaświadczenie o kosztach oraz zawiadamia wszystkich uczestników o tym fakcie. 

Umorzenie egzekucji również kończy postępowanie egzekucyjne, ale na skutek zaistniałych zdarzeń (roszczenie nie zostało wykonane w całości lub w ogóle).

Długi, które należy spłacić

Spłata zadłużenia wobec wierzyciela jest dla wielu z nas bardzo stresującym doświadczeniem, w czasie którego warto skorzystać z porady doświadczonego radcy prawnego, który uświadomi nam wszystkie zagrożenia, wyjaśni kroki postępowania podejmowane przez komornika i wskaże możliwości umorzenia, zawieszenia i zakończenia egzekucji. Jeśli podejmujemy się działań na własną rękę, pamiętajmy o przestrzeganiu terminów i działaniach zgodnych z prawem – tylko w ten sposób uporamy się z zaistniałym problemem.