Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce 2018

W 2018 roku, podobnie jak rok wcześniej, polscy przedsiębiorcy mogą zdecydować się na cztery formy opodatkowania:

  • ryczałt – stawki zryczałtowane,
  • podatek liniowy – stawka jednolita,
  • skala podatkowa (zasady ogólne) – skala progresywna,
  • karta podatkowa – stawki ustalone przez Ministra Finansów.

Już w trakcie zakładania działalności, w formularzu CEIDG-1, należy wybrać formę opodatkowania 2018, którą możemy po czasie zmienić, składając nowe oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego.

Ryczałt

Ryczałt to forma opodatkowania w Polsce, która jest przeznaczona dla osób uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, nieprzekraczający 250 000 euro.

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać również osoby rozpoczynające działalność, które nie korzystają z karty podatkowej. Uwaga – istnieje lista działalności, które nie mogą opodatkować przychodów ryczałtem według art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zaletą ryczałtu są z pewnością dość niskie stawki w zależności od rodzaju działalności gospodarczej – 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17%, 20%. Niestety przedsiębiorca nie może pomniejszać przychodów o poniesione koszty podatkowe oraz nie przysługuje mu możliwość wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem.

Podatek liniowy

Podatek liniowy dotyczy jednej stawki podatkowej wynoszącej 19%. Nie ma ograniczeń co do tego, kto może z niego skorzystać, dlatego jest to często wybierana forma przez najlepiej zarabiających przedsiębiorców.

Zaletą podatku liniowego jest z pewnością jedna stawka, niezależna od wysokości osiąganych dochodów. Niestety ta forma opodatkowania w Polsce posiada również szereg wad. Między innymi brak kwoty wolnej od podatku czy brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych. Podobnie jak w przypadku ryczałtu, nie można rozliczać się z małżonkiem czy z dzieckiem.

Skala podatkowa

Skala podatkowa nazywana również zasadami ogólnymi, to najczęściej wybierana w Polsce forma opodatkowania. Polega ona na opodatkowaniu dochodu w zależności jego wysokości:

  • do 85 528 zł – 18%,
  • od 85 528 zł – 15 395 zł 04 gr + 32% z nadwyżki 85 528 zł.

W przypadku korzystania z tej formy opodatkowania 2018, można skorzystać z ulg podatkowych oraz rozliczać się z małżonkiem czy skorzystać z kredytu podatkowego. Istnieje również możliwość pomniejszenia osiągniętych przychodów o koszty ich uzyskania.

Nie jest to jednak polecana forma w przypadku osób, które przewidują znaczny wzrost dochodów lub nie chcą prowadzić Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, która jest tutaj obowiązkowa. W przypadku korzystania ze skali podatkowej należy również prowadzić:

  • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencję przebiegu pojazdu,
  • inne ewidencje przewidziane w ustawie o PIT.

Karta podatkowa

Opodatkowanie za pomocą karty podatkowej polega na tym, że przekazujemy urzędowi skarbowemu stałą kwotę określoną wg wykonywanego zawodu, liczby pracowników czy mieszkańców miejscowości, w której prowadzimy działalność. Wartość wpłaconego podatku nie odzwierciedla osiąganych przychodów.

Zaletą tej formy opodatkowania w Polsce jest brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych czy składania zeznań podatkowych. Istotna jest jednak ewidencja zatrudnienia. Niestety z karty podatkowej może skorzystać wyłącznie wąska grupa zawodów. Do innych wad tego rozwiązania można zaliczyć to, że należy opłacać podatek nawet wtedy, jeśli osiągamy niskie dochody, nie możemy odliczyć kosztów uzyskania przychodów i nie mamy prawa do odliczenia ulg, poza składką na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%). Tak samo jak w przypadku ryczałtu i podatku liniowego nie ma możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem.

Formy opodatkowania w Polsce

Jeśli zakładają Państwo działalność gospodarczą lub zastanawiają się nad zmianą formy opodatkowania, oferujemy fachową pomoc zarówno w zakresie obsługi księgowej, płac i kadr jak i doradztwa podatkowego. Nasze biuro księgowo-rachunkowe pomoże nie tylko wybrać najlepszą formę opodatkowania 2018, ale zadba o to, by sprawy księgowe w firmie były prowadzone rzetelnie, przejmując pełną odpowiedzialność za rozliczanie podatków oraz inne usługi księgowe, z którymi mogą się państwo zapoznać TUTAJ.