Przepisy prawa pracy – gdzie zwrócić się po pomoc

Prawo pracy bywa szczególnie trudne w interpretacji w przypadku osób niezwiązanych z branżą, które mają problem z zatrudnieniem i nie potrafią odpowiedzieć na palące ich problemy. Doradztwo w sprawie prawa pracy Warszawa oraz w innych miejscowościach zawiera różnorodny zakres usług – dowiedz się, kiedy zwrócić się do specjalisty i jaki rodzaj pomocy może ci zaoferować.

Kiedy zwrócić się po pomoc – pracownicy

Przepisy prawa pracy mogą być trudne w interpretacji zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Pomimo tego, że PIP czyli Państwowa Inspekcja Pracy dokonuje kontroli pracodawców, dbając o przestrzeganie ustalonego czasu pracy, wynagrodzenia, ustalonych urlopów wypoczynkowych, ochrony praw zatrudnionych młodocianych, osób niepełnosprawnych czy kobiet, mogą pojawić się istotne odchylenia, stanowiące przyczynę złożenia skargi na pracodawcę. Zanim dokonamy takiego kroku, warto uzyskać pomoc prawną – czy takie działanie jest uzasadnione i czy można rozwiązać sprawę za porozumieniem stron. 

Problemy mogą pojawić się także podczas rozwiązywania umowy o pracę. Czy choroba może być powodem zwolnienia? Jak przejść na wcześniejszą emeryturę? Jeśli nie znamy odpowiedzi na te i inne pytania, porady w sprawie prawa pracy udzielone przez doświadczonych księgowych będą niezbędne.

Pracownik może spotkać się w pracy z mobbingiem, dyskryminacją, problemem z ustaleniem istnienia stosunku pracy, z bezpodstawnym rozwiązaniem umowy o pracę, nie zawarciem umowy o pracę czy jakże częstymi problemami z zapłatą odprawy, wynagrodzenia czy zwrotu za koszty podróży służbowej. Porada prawda będzie niezbędna również w przypadku braku świadectwa pracy lub jego nieadekwatnym wypełnieniu przez pracodawcę, z bezprawnym zakazem konkurencji czy żądaniem zrzekania się praw w umowach, które są prawnie niezrzekalne. 

Lepiej sprawdzić wcześniej – porada prawna dla pracodawców

Pracodawca, który stara się wywiązywać ze wszystkich zobowiązań, może być pomimo tego wezwany do sądu z powodu niedotrzymania warunków wypowiadania umowy o pracę czy samego formułowania różnorodnych umów. Porady w sprawie prawa pracy Warszawa mogą obejmować także pomoc w przygotowaniu wzorów umów o pracę, wypowiedzeń, o zakazie konkurencji czy umowy poufności. Jeśli posiadamy już dokumenty, warto zwrócić się do dobrych księgowych o rzetelne sprawdzenie wszystkich danych, by zapewnić sobie bezpieczeństwo w stosunkach z pracownikami, szczególnie jeśli dojdzie do sytuacji konfliktowej. 

Sytuacją, w jakiej pracodawca może szukać pomocy prawnej będzie także pomoc w sprawie oskarżenia o mobbing i dyskryminację, zbadanie zasadności zwolnienia i wysokości odprawy czy nawet określenie szans na wygranie sprawy sądowej. Niekiedy kwestią sporną są regulaminy pracy, które również powinny być konsultowane z osobami biegłymi w przepisach kodeksu pracy. 

Legalność zatrudnienia, łamanie praw pracownika i wątpliwości pracodawców

Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą, możesz mieć problem prowadzący cię na drogę sądową. By uniknąć przykrych konsekwencji, warto zwrócić się po poradę prawdą, która rozwikła niejasne przepisy i pomoże obrać prawidłowy kierunek działań. Jeśli masz problemy ze swoim pracownikiem, pracodawcą bądź pracujesz we własnej działalności jednoosobowej i potrzebujesz wsparcia prawnego, zwróć się do nas – +48 512 575 769 – z uwagą rozpatrzymy twoje zapytanie i pomożemy rozwikłać niejasności.