Deklaracja PFRON – Wszystko co powinieneś o niej wiedzieć

Deklaracja PFRON

Pracodawcy są zobowiązani przygotowywać comiesięczne oraz coroczne deklaracje, które są wymagane przez różnorodne organy prawne. Zastanawiacie się nad tym, kto składa deklarację PFRON? Być może słyszeliście już tą nazwę i nie wiecie, co oznacza ten skrót? Zobaczcie, co powinniście wiedzieć o deklaracjach do PFRON, by uniknąć przykrych konsekwencji ze strony prawnej.

Deklaracja PFRON – co to jest?

Deklaracja PFRON to dokument będący podstawą naliczenia w danej jednostce gospodarczej odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozliczenie się z tym Funduszem. Przygotowuje się go zazwyczaj w ujęciu miesięcznym, ujmując informacje dotyczące ogólnego zatrudnienia i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, naliczenia odpisu podstawowego pomniejszonego o świadczenia zakładów pracy chronionej.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych PFRON i ustawa z dnia 29 sierpnia 2007 roku – ordynacja podatkowa.

Deklaracje PFRON – kto składa

Sporządzenie deklaracji do PFRON obowiązuje wszystkich pracodawców zatrudniających min. 25 pracowników na pełny wymiar pracy, przy czym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiąga 6%.

Deklaracja PFRON – do kiedy

Deklaracja PFRON – termin składania wszystkich dokumentów jest stały. Należy przesłać je do PFRON do 20 dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym pojawił się obowiązek zapłaty. Wpłaty należy dokonać do 20 dnia następnego miesiąca, w którym zaistniał obowiązek zapłaty.

Deklaracja PFRON po terminie nie przynosi żadnych konsekwencji, dopóki nie otrzymamy odpowiedniego wezwania z urzędu. Z tego powodu warto pamiętać o tej powinności, by uniknąć możliwych kar.

Deklaracje do PFRON

Zadajecie sobie pytanie „Jaka deklaracja do PFRON będzie odpowiednia w moim przypadku?” Deklaracje składane do PFRON dzielą się na wiele rodzajów, zależnych m.in. od liczby zatrudnianych osób:
DEK-I-0 – deklaracja miesięczna, składana, jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%;
DEK-I-a – deklaracja miesięczna, składana, jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% i należy do państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, jest instytucją kultury lub jednostką zajmującą się ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik przyrody;
DEK-I-B – deklaracja miesięczna, składana, jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2% i jest niepubliczną lub publiczną szkołą, uczelnią lub placówką opiekuńczo-wychowawczą lub resocjalizacyjną;
DEK-I – u – składana jeśli firma korzysta z obniżenia wpłat;
DEK-II-a – składana w przypadku prowadzenia zakładu pracy chronionej;
DEK-II-b – składana w przypadku prowadzenia zakładu aktywności zawodowej;
DEK-II-u – składana w przypadku, gdy osoba jest sprzedającym, który wystawia informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON naruszając obowiązujące przepisy;
DEK-W – składana przez pracodawcę, który nie wydzielił lub nie zorganizował stanowiska pracy dla pracownika z utraconą zdolnością do pracy na dotychczasowym stanowisku z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
DEK-R – deklaracja roczna PFRON, którą należy wypełnić, gdy pracodawca miał obowiązek złożyć min. jedną inną deklarację;
DEK – Z – deklaracja ewidencyjna składana wtedy, gdy przedsiębiorca rejestruje się w PFRON i jest zobowiązany do wpłat bądź jeśli zmienił dane ewidencyjne.

Poza samymi deklaracjami, do PFRON należy również składać tzw. Informacje:

INF-1 – informacja miesięczna dot. zatrudnienia, kształcenia lub innej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, którą należy złożyć wtedy, gdy przedsiębiorstwo osiąga poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% (w niektórych przypadkach 2%);
INF-2 – informacja roczna dot. zatrudnienia, kształcenia lub innej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, składana jeśli w ciągu roku kalendarzowego zaszedł obowiązek złożenia min. 1 Informacji INF-1;
INF-Z – informacja ewidencyjna, którą składa się wtedy, gdy przedsiębiorca rejestruje się w PFRON jako zwolniony z wpłaty bądź zmienił swoje dane;
INF-I-u – składamy ją wtedy, gdy jesteśmy sprzedającym, który wystawił min. jedną informację o obniżeniu wpłat do PFRON w przeciągu miesiąca sprawozdawczego.

Jak wypełnić deklarację PFRON

Wypełnienie deklaracji PFRON zależy od naszej sytuacji, jednak zazwyczaj wymaga uzupełnienia takich danych jak dane ewidencyjne pracodawcy, dane o deklaracji, dane o zatrudnieniu i rozliczenie wpłaty. Na stronie PFRON-u można znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące tego zagadnienia. Jeśli nie są Państwo pewni, jak prawidłowo je wypełnić lub potrzebują pomocy w wyborze odpowiedniej deklaracji, informacji i złożenia ich w odpowiedniej jednostce, zachęcamy do kontaktu.