Księgowość i rozliczenia podatkowe.

Oferujemy kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to bez wątpienia bardzo duże wyzwanie i często stres. A jeżeli dołożymy do tego obowiązki związane z księgowością firmy, to pracy i stresu znacznie przybywa. Chętnie odciążymy Państwa przejmując pełną odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie spraw księgowych oraz rozliczanie podatków. Dodatkowo, na podstawie udzielonych pełnomocnictw będziemy stać na straży Państwa interesów przed organami podatkowymi. Dzięki temu będziecie mogli w spokoju zająć się rozwojem własnej firmy, a dodatkowy czas, który zyskacie poświęcić sobie lub rodzinie.

W ramach obsługi księgowej zapewniamy m.in.:

 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Kalkulację zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych
 • Rozliczenia w zakresie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji
 • Raportowanie JPK
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
 • Przygotowywanie  okresowych raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, w tym sporządzanie pakietów (raportów) konsolidacyjnych na potrzeby rachunkowości Grup Kapitałowych 
 • Sporządzanie raportów dla organów administracji państwowej  - GUS, NBP
 • Przygotowywanie informacji dla celów INTRASTAT
 • Doradztwo podatkowe w bieżącej działalności gospodarczej
 • Wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
 • Reprezentację przed organami podatkowymi, w tym m.in. prowadzenie bieżącej korespondencji oraz wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych

W połączeniu z obsługą księgową oferujemy usługi dodatkowe:

 • Obsługę płatności w systemie bankowym
 • Wystawianie faktur sprzedażowych
 • Monitorowanie przeterminowanych płatności i wysyłanie powiadomień do dłużników
 • Opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
 • Odtworzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba
 • VAT compliance dla podmiotów zagranicznych (rejestracja dla celów podatku VAT w Polsce, kompleksowe rozliczania w zakresie podatku VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji oraz  informacji podsumowującej VAT-UE, przygotowywanie informacji dla celów INTRASTAT)
 • Weryfikację dokumentacji księgowej i podatkowej za lata poprzednie
 • Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej i przy zakładaniu spółek

Zapraszamy do kontaktu z nami – biuro rachunkowe EZ TAX w Warszawie , lub wypełnienia krótkiego formularza wyceny . Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę usług księgowych.

 

 

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

EZ TAX BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA

ul. Calineczki 43 (Białołęka)
03-289 Warszawa

tel.: +48 512 575 769
e-mail: biuro@eztax.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 9.00-17.00
(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)