Księgowość i rozliczenia podatkowe.

Oferujemy kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to bez wątpienia bardzo duże wyzwanie i często stres. A jeżeli dołożymy do tego obowiązki związane z księgowością firmy, to pracy i stresu znacznie przybywa. Chętnie odciążymy Państwa przejmując pełną odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie spraw księgowych oraz rozliczanie podatków. Dzięki temu będziecie mogli w spokoju zająć się rozwojem własnej firmy, a dodatkowy czas, który zyskacie poświęcić sobie lub rodzinie.

W ramach obsługi księgowej zapewniamy m.in.:

 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Kalkulację zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych
 • Rozliczenia w zakresie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji
 • Raportowanie JPK
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
 • Przygotowywanie  okresowych raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, w tym sporządzanie pakietów (raportów) konsolidacyjnych na potrzeby rachunkowości Grup Kapitałowych 
 • Sporządzanie raportów dla organów administracji państwowej  - GUS, NBP
 • Przygotowywanie informacji dla celów INTRASTAT

W połączeniu z obsługą księgową oferujemy usługi dodatkowe:

 • Obsługę płatności w systemie bankowym
 • Wystawianie faktur sprzedażowych
 • Monitorowanie przeterminowanych płatności i wysyłanie powiadomień do dłużników
 • Opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
 • Odtworzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba
 • VAT compliance dla podmiotów zagranicznych (rejestracja dla celów podatku VAT w Polsce, kompleksowe rozliczania w zakresie podatku VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji oraz  informacji podsumowującej VAT-UE, przygotowywanie informacji dla celów INTRASTAT)
 • Weryfikację dokumentacji księgowej i podatkowej za lata poprzednie
 • Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej i przy zakładaniu spółek

Zapraszamy do kontaktu z nami – biuro rachunkowe EZ TAX w Warszawie , lub wypełnienia krótkiego formularza wyceny . Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę usług księgowych.

 

 

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

EZ TAX BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA

ul. Calineczki 43 (Białołęka)
03-289 Warszawa

tel.: +48 512 575 769
e-mail: biuro@eztax.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 9.00-17.00
(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)