Rozliczenia podatkowe Warszawa

Jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest złożenie w urzędzie skarbowym rozliczenia rocznego dochodów uzyskanych w danym roku w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Co roku obowiązku tego dotrzymuje ponad 1.75 milionów polskich przedsiębiorców. Niestety aż 75% z nich deklaruje, że nie wiedziało jak poprawnie rozliczyć swoje dochody, uzyskać zwrot podatku lub miało jakieś inne wątpliwości. Nie ma się co dziwić! Zarówno rozliczenia roczne PIT, jak i rozliczenia CIT przedsiębiorców są z reguły o wiele bardziej skomplikowane niż rozliczenia PIT pozostałych grup podatników. Wynika to nie tylko z tego, że dla każdej dostępnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym ustawodawca przewidział inne formularze, ale również przy różnych sposobach rozliczeń obowiązują inne zasady w odliczaniu ulg.

ROZLICZENIE ROCZNE PIT 36 – DOCHODY OPODATKOWANE NA ZASADACH OGÓLNYCH (SKALA PODATKOWA)

Deklaracja podatkowa PIT 36 przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których dochody opodatkowane są według skali podatkowej (tj. podatkiem progresywnym). W zeznaniu wykazuje się wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu wg. skali podatkowej. A zatem, nie tylko dochody z działalności gospodarczej ale także np. z umowy o pracę, czy otrzymanych zasiłków. Dodatkowo, w zeznaniu tym podatnicy (również Ci będący przedsiębiorcami) mogą skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia rocznego swoich dochodów w postaci wspólnego opodatkowania małżonków lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że podatek liczony jest jedynie od połowy uzyskanych przez te osoby dochodów. Co więcej, w rozliczeniu PIT rocznym podatnicy mogą dokonywać różnego rodzaju odliczeń od dochodu, które efektywnie zmniejszają podstawę opodatkowania oraz odliczeń od podatku.

Możliwe do zastosowania odliczenia od dochodu:

zapłacone w roku podatkowym składki na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika albo osób z nim współpracujących (o ile nie zostały zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych),

 • składki wpłacone na konto emerytalne IKZE,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
 • wydatki na leki,
 • ulga na samochód w przypadku orzeczenia I lub II stopnia niepełnosprawności,
 • wydatki ponoszone z tytułu używania sieci Internet,
 • wydatki poniesione na nowe technologie,
 • straty z lat ubiegłych (maksymalnie 50% ),
 • darowizny przekazane na kościół i organizacje społeczne,
 • darowizny krwi oraz osocza,
 • zwrot nienależnych świadczeń.

Odliczenia od podatku:

 • zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia zdrowotne (maksymalna kwota odliczenia 7,75% podstawy wymiaru składki),
 • ulga na dzieci,
 • ulga za pracę za granicą (abolicyjna)

Termin na rozliczenie PIT 36 upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który podatnik się rozlicza. Rozliczenie roczne składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

ROZLICZENIE ROCZNE PIT 36L – DOCHODY OPODATKOWANE PODATKIEM LINIOWYM

Na formularzu PIT-36L rozliczają się przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania swoich dochodów wybrali tzw. podatek liniowy (tj. stałą 19% stawkę podatku niezależnie od wysokości osiąganych dochodów). W zeznaniu tym wykazuje się wyłącznie dochody z działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej. Co więcej, w przeciwieństwie do opodatkowania na zasadach ogólnych, przedsiębiorca który wybrał tę formę opodatkowania ma zamkniętą drogę do preferencyjnych form rozliczania PIT . Nie może więc, rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem, ani jako rodzic samotnie wychowujący dzieci. Również katalog możliwych do zastosowania ulg i odliczeń jest znacznie ograniczony, bowiem od dochodu podatnik może odliczyć jedynie: zapłacone w ciągu roku podatkowego składki na ubezpieczenia społeczne, składki wpłacone na konto emerytalne IKZE oraz straty z lat ubiegłych. Natomiast odliczeniu od podatku podlegają wyłącznie zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ulga abolicyjna.

Termin na rozliczenie PIT 36L upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który podatnik się rozlicza. Rozliczenie roczne składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

ROZLICZENIE ROCZNE PIT 28 – PRZYCHODY OPODATKOWANE RYCZAŁTEM EWIDENCJONOWANYM

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym rocznego rozliczenia PIT dokonują na deklaracji podatkowej PIT- 28. W zeznaniu tym rozliczeniu podlegają wyłącznie przychody opodatkowane ryczałtem. Ponadto, podatnik nie może skorzystać z preferencji rozliczenia PIT w postaci wspólnego opodatkowania małżonków lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Z kolei od przychodu może odliczyć te same ulgi co podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych (wyjątek: ulga na nowe technologie) a sam podatek pomniejszyć o zapłacone składki zdrowotne oraz ulgę abolicyjną.

Termin na rozliczenie PIT 28 upływa 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który podatnik się rozlicza. Rozliczenie roczne składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Czują się Państwo zagubieni wśród formalności i nie wiedzą, jak poprawnie rozliczyć dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub uzyskać zwrot podatku z zagranicy? Dzięki nam rozliczenia podatkowe w Warszawie nie będą sprawiały już żadnych trudności. W ramach świadczonych przez nas usług księgowych chętnie pomożemy nie tylko w sporządzeniu właściwych deklaracji podatkowych, ale również złożymy je w formie elektronicznej do odpowiednich urzędów. Dodatkowo zapewnimy analizę najbardziej korzystnego rozwiązania, by rozliczenia podatkowe Targówekuwzględniały wszystkie możliwe ulgi a kwora podatku dochodowego do zapłaty była jak najniższa.

W ramach współpracy z naszym biurem rachunkowym EZ TAX przygotowujemy roczne deklaracje podatkowe w zakresie: rozliczenia PIT oraz rozliczenia CIT.

Zapewniamy m.in.: rozliczenia podatkowe na Białołęce, rozliczenia podatkowe na Targówku, rozliczenia podatkowe na Mokotowie, rozliczenia podatkowe na Śródmieściu, rozliczenia podatkowe na Woli.

Jeżeli nasza oferta wzbudziła Państwa zainteresowanie, zachęcamy do kontaktu – biuro rachunkowe EZ TAX w Warszawie.