Kosztorysy budowlane – jakie są ich rodzaje i jak powinny być wykonane?

Kosztorysy budowlane

Kosztorys budowlany może być potrzebny na różnym etapie prac – na samym początku, gdy przygotowujemy ofertę, gdy ubiegamy się o kredyt, czy na zakończeniu, gdy podwykonawcy podają kosztorysy robót, których nie mogli wcześniej odpowiednio wycenić. Jakie są rodzaje kosztorysów i kto powinien je wykonać? Dlaczego są one tak ważne i wymagane przez instytucje finansowe?

Co to jest kosztorys i jakie jest jego zastosowanie

Kosztorys jest dokumentem finansowym dotyczącym realizacji inwestycji budowlanej. Ma on za zadanie określić kalkulacje ceny lub oszacować koszty do poniesienia. Kosztorysy budowlane sporządza się praktycznie na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej, jednak w różnej formie i zakresie.

Kosztorysy budowlane mogą być wykonane w dwóch metodach kalkulacji – uproszczonej lub szczegółowej. W metodzie uproszczonej cena jest iloczynem ilości scalonych robót jednorodnych i cen jednostkowych, z dodaniem podatków od towarów i usług VAT (np. 1 m2 położenia paneli itd.). W przypadku kalkulacji szczegółowej stosuje się formułę kalkulacyjną, która pomaga o wiele precyzyjniej określić cenę. Biuro rachunkowe Targówek, które przygotowuje profesjonalnie kosztorysy, korzysta z oprogramowania, które minimalizuje ryzyko błędu i pozwala na dostęp do aktualnej bazy cenowej. 

Rodzaje kosztorysów budowlanych:
– kosztorys ofertowy;
– kosztorys inwestorski;
– kosztorys powykonawczy;
– kosztorys zamienny.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy to kalkulacja ceny oferty przygotowanej przez wykonawcę robót na żądanie osoby zamawiającej, czyli inwestora. Może być wykonany również przez biuro rachunkowe Targówek na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych czy przedmiarów robót. 

Kosztorys budowlany ofertowy pełni ważną funkcję w zamówieniach publicznych, będąc propozycją wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie konkretnych robót budowlanych. 

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski najczęściej zleca się do przygotowania kosztorysantom, takim jak tania księgowość Warszawa. Jest to dokument szacujący średnią wartość robót budowlanych i musi być przygotowany przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. 

Kosztorys budowlany inwestorski pomaga określić wielkość środków finansowych potrzebnych na realizację inwestycji, będzie także niezbędny, by starać się o kredyt bankowy lub środki z budżetu państwa. Dodatkowo wartość robót budowlanych podana w dokumencie będzie stanowiła podstawę do stworzenia procedury przetargowej wyłaniającej podwykonawców. 

Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy pomaga określić wysokość wynagrodzenia wykonawcy, jeśli nie sporządzono wcześniej kosztorysu ofertowego. Wylicza się za jego pomocą cenę ostateczną i podstawą jego sporządzenia jest fakt, iż przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych nie można było dokładnie określić kosztorysu. Najlepiej ze wszystkich dokumentów odzwierciedla rzeczywiste koszty prac budowlanych.

Kosztorys zamienny

W przypadku zmian ilości jednostek przedmiarowych robót w kosztorysie budowlanym ofertowym przygotowuje się kosztorys zamienny, który go zmienia i zastępuje, nie służąc jednak do wyceny robót nie uwzględnionych w nim wcześniej takich jak dodatkowe prace wynikłe ze zmian w projektach. 

Kiedy warto skorzystać z usług kosztorysantów

Jeśli chcemy przedstawić dokumenty w banku lub instytucjom dofinansowującym różne inwestycje, konieczne jest wykonanie dokumentacji w precyzyjny sposób. Gdy nie posiadamy doświadczenia w tej materii, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług licencjonowanego biura rachunkowego. Niektóre organy wymagają nawet, by kosztorys budowlany był wykonany przez osoby uprawnione z odpowiednim doświadczeniem.

Podczas przetargów z zakresu zamówień publicznych od strony oferenta również należy postarać się o profesjonalne kosztorysy, dające podstawę do wygrania.

Z usług kosztorysantów warto skorzystać również wtedy, gdy chcemy sprawdzić otrzymane od innej firmy bądź wykonane samodzielnie kosztorysy, obmiary robót i przedmiary. Niekiedy potrzebujemy jedynie zbiorczego zestawienia kosztów, które musi być wykonane jak najbardziej precyzyjnie. 

Jeśli nasza inwestycja nie rozpoczęła się w założonym terminie, może być konieczne zaktualizowanie cen oraz weryfikacja dokumentów przez kosztorysantów. 

Potrzebujesz profesjonalnego kosztorysu budowlanego lub chcesz sprawdzić otrzymane od innej firmy dokumenty? Zadzwoń lub napisz do nas – posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w kosztorysowaniu prac budowlanych!